Středisko výchovné péče Domek

Středisko výchovné péče Domek je součástí Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče Brno, Veslařská ul. 246. Poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mládeži od 3 let do ukončení přípravy na povolání (max. do 26 let).

Formy služeb:

 • Ambulatní program
 • Internátní program

Komu pomáháme?

 • Pomáháme dětem a mládeži s výchovnými problémy, problémy v chování a s poruchami chování, i jejich rodinám. Pro naše klienty je k dispozici ambulantní i pobytové oddělení.
 • Naše práce je zaměřena na odstranění či zmírnění nežádoucího chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch.
 • Poskytujeme odbornou pomoc jak dětem a jejich rodičům, tak i pedagogickým pracovníkům.

Co můžete očekávat?

 • Odborný tým pracovníků
 • Důvěru a pochopení
 • Radu a pomoc v obtížné životní situaci
 • Bezpečný prostor pro hledání cesty z problémů a potíží
 • Diskrétnost a dodržování etických zásad všemi pracovníky střediska
 • Dodržování Standardů kvality pro ambulantní střediska výchovné péče
 • Ambulantní a pobytové služby
 • Jednorázovou, dlouhodobou spolupráci formou individuálních a rodinných konzultací
 • Spolupráci se školami
 • Spolupráci s organizacemi působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Kontakt:

Česká ul. 4789
760 05 Zlín
Při zadávání adresy do GPS zadávejte - SNP 4789, Zlín
+420 773 481 332
+420 606 818 818
e-mail: PhDr. Zdeňka Marková, vedoucí SVP:
markova@svpdomek.cz

Více informací:

http://www.svpdomek.cz/


Zpět na střediska