Středisko výchovné péče Kroměříž

Středisko výchovné péče v Kroměříži je součástí Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče Brno, Veslařská ul. 246.

Formy služeb: 

  • Ambulantní program

Poskytujeme:

Psychoterapeutická pomoc dětem, mládeži i rodičům

  • S problémy ve vzájemných vztazích
  • V případech poruch chování
  • Při výskytu šikanování mezi dětmi
  • Při výskytu asociálních projevů u dětí a mládeže u dětí a mládeže
  • Při výskytu psychických obtíží a osobnostních problémů u dětí

Preventivní programy pro školy

Středisko nabízí školám programy prevence sociálně patologických jevů:

  • Preventivní program proti šikanování.
  • Mapování vztahů ve třídě se zaměřením na pomoc při výskytu šikany ve školní třídě.
  • Bezpečné užívání internetu.

V případě zájmu školy o kterýkoliv z uvedených programů můžete kontaktovat Středisko výchovné péče k upřesnění termínu jeho konání. Všechny programy jsou realizovány bezplatně.

Videotrénink interakcí

Jedná se o využití videokamery za účelem posílení pozitivních prvků v komunikaci rodič - dítě nebo učitel - žák.

Kontakt:

Středisko výchovné péče
Husovo náměstí 229
767 01 Kroměříž

mobilní telefon: 770 184 739
e-mail: svp.km@volny.cz
Vedoucí: PhDr. Dagmar Cruzová

Více informací:

http://www.svp-km.cz/


Zpět na střediska