Středisko výchovné péče Hodonín

Středisko výchovné péče v Hodoníně je součástí Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče Brno, Veslařská ul. 246. Nabízí bezplatné ambulantní služby určené dětem a mládeži ve věku 3 -18 let a jejich rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu. Služby mohou využít i dospělí nad 18 let, pokud jsou studenty nebo osobami připravujícími se soustavně na budoucí povolání (max. do 26 let).

Formy služeb: 

  • Ambulantní program

Poskytujeme:

  • Preventivně výchovné poradenství
  • Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
  • Konzultační a poradenskou pomoc dětem, mládeži a jejich rodinám, které se ocitnou v obtížné životní situaci vlivem výchovných obtíží u dítěte

Kontakt:

Masarykovo náměstí 396/5
695 01 Hodonín
(budova s balkonem a žlutou fasádou)

Bc. Ivana Lesová, sociální pracovnice

tel.: 778 759 388

email: info@svphodonin.cz

Více informací:

http://www.svphodonin.cz/


Zpět na střediska