Středisko výchovné péče Brno

Středisko výchovné péče na Veslařské 252 je součástí Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče Brno, Veslařská ul. 246. Specializuje se na práci s klienty prvního a druhého stupně školní docházky. Věnujeme se širokému spektru zejména výchovných potíží v raném stádiu jejich rozvoje. Jedná se o preventivně výchovnou a vzdělávací péči za spolupráce rodiny. Vlastní práce je založena na individuálním přístupu ke každé rodině a na práci v malé výchovné skupině.

Formy služeb:

  • Ambulantní program
  • Celodenní program
  • Internátní program

 

Jednotlivé programy zařízení jsou koncipovány na základě dlouhodobých zkušeností s danou problematikou. Jsou zaměřeny na hledání cesty k sobě samému a získání schopností řešit svoje životní potíže. Princip zařízení je postaven na dobrovolnosti spolupráce a tedy aktivní ochotě hledat cestu ze svých potíží. Důraz je kladen na spolupráci s rodinou a veškerými zainteresovanými osobami či institucemi.

Kontakt:

Středisko výchovné péče
Veslařská 252, 637 00 Brno

Telefon: 543 216 685
Ambulance: 722 952 499
Vedoucí SVP: 722 930 411
Celodenní program: 778 485 395

email: svpbrno@svpbrno.cz

Více informací:

http://www.svpbrno.cz

 

 


Zpět na střediska