Workshop s kurátory

Zpět na aktuality

Dne 13. června 2019 přivítal diagnostický ústav  kurátory. Tématem setkání byla reflexe práce ambulantního pracoviště, včetně problematiky umisťování dětí do našeho zařízení. Nabízené služby jako volnočasové aktitivy pro klienty a rodičovské kluby jsou pro práci s klienty klíčovým nástrojem k úspěchu a způsobem vhodné intervence pro práci s mladistvými a jejich rodiči. Kromě ambulantního pracoviště proběhla také diskuse o umísťování dětí do výchovných ústavů, středisek výchovné péče a diagnostického ústavu.

DěkujemeVám za Vaši návštěvu a těšíme na setkání v novém školním roce

Petr Pivoda 


Zpět na aktuality