Setkání s nízkoprahem - Sdružení Podané Ruce

Zpět na aktuality

 

Na základě předchozího kontaktu a pozdějiší vzájemné spolupráce proběhlo 27.3.2019 osobní setkání s pracovníky nízkoprahového klubu v Brně, který působí v rámci organizace Sdružení Podané Ruce. Hovořili jsme o možnostech vzájemné spolupráce a došlo také k diskusi o hranicích nizkoprahovosti a pravidlech ambulantní péče v Diagnostickém ústavu. 

 


Zpět na aktuality