Pracovní setkání s kurátory

Zpět na aktuality

Setkání s pracovníky OSPOD proběhlo v našem zařízení v pátek 6.10.2017. V souvislosti se změnou legislativy, resp. v důsledku neschválení tzv. přílepku k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ztratilo naše zařízení možnost realizovat „dobrovolné pobyty“. Jde o pobyty dětí probíhající na základě smlouvy s jejich rodiči. Prodloužení období, po které bychom je mohli i nadále poskytovat, bylo právě spojeno se schválením uvedeného zákona. Protože pobytová část služeb poskytovaná v návaznosti služby ambulance nyní ve spektru naší nabídky chybí, zajímalo nás, zda podobně jako my vidí zúžení námi poskytovaných služeb jako deficit také kurátoři.

Je třeba podotknout, že pobyty lze stále realizovat ve střediscích výchovné péče, ale pokud nebereme v úvahu omezenou kapacitu středisek, pak se při pobytu uskutečněném v jiném zařízení ztrácí i kus práce a již navázaný vztah s dětmi při ambulantní práci. 

Pobyty na smlouvu umožňují u dětí, kde pravidelné setkávání s psychologem a etopedem a ambulantní práce s rodinou nevede k žádoucí změně, soustavnější působení a nastavování hranic v častějším kontaktu s dítětem. Je to další stupeň v intenzitě výchovného působení. Toto přiblížení se dětem vede k lepšímu porozumění jim samým, jejich situaci, fungování v rámci společenství.

Děkujeme všem zúčastněným kurátorům za zpětnou vazbu, děkujeme za podporu a těšíme se na další setkání při podobné oborové diskusi. Snad již za okolností, kdy se dobrovolný pobyt stane znovu součástí nabídky našeho zařízení, což je naším společným cílem.  Děkujeme za spolupráci.  


Zpět na aktuality