Pokud dítě splnilo své povinnosti, může se dožadovat svých práv

Zpět na aktuality

Dne 29. 11. 2018 uspořádal Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246 již 3. konferenci, tentokrát na téma „Výchova aneb Kdo za to může“. Konference se zaměřila na fenomén výchovy od předškolního věku až do dospělosti.
Na konferenci vystoupili odborníci věnující se výchově od jeslí až po dospělost. Hovořilo se také o tom, jak výchova ovlivňuje prožívání – emoce u dítěte po celou dobu jeho zrání. Stejně tak, jak vhodným způsobem přistupovat k výchově dětí. V každém z příspěvků zazněl společný závěr, a sice, že „výchova má mít jasná pravidla, hranice, a v tomto bezpečném a srozumitelném prostoru se dítě svobodně projevuje a komunikuje“. Důležitost obou rodičů a harmonického vztahu mezi nimi je základem pro úspěšnost ve výchově. Nezastupitelnou roli ve výchově má matka i otec. Dalším důležitým pilířem výchovy je vzdělávání celé společnosti a tedy vedení dětí ke vzdělávání.
Naopak škodlivým aspektem ve výchově je bezhraniční výchova, které často vede děti a dospívající k neúspěchu ve vzdělávání a problémům v chování. A to přece nechceme!!

Zahájení a ukončení konference: Mgr. Renata Ježková, ředitelka DÚ a SVP Brno

Přednášející: Mgr. Ivana Procházková, PhDr. Marek Herman, PhDr. Andrej Drbohlav, PhDr. Roman Hytych, Mgr. Martin Ježek

Organizátoři: Mgr. et Ing. Jiří Martinec, PhD.; Mgr. Petr Pivoda

Autor článku: Petr Pivoda


Zpět na aktuality