Novoroční setkání

Zpět na aktuality

Na základě pozvání ředitelky Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, Brno, Veslařská 246 (dále jen „DÚ“) paní Mgr. Renaty Ježkové se uskutečnilo v úterý 28. ledna 2020 novoroční setkání na téma „Postavení a úloha diagnostického ústavu v současném systému ústavní a ochranné výchovy“. Na toto setkání byli pozváni zástupci MŠMT, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Městského soudu v Brně, Městského státního zastupitelství v Brně, Probační a mediační služby a hlavně kurátoři a sociální pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) z Brna a okolí. Cílem setkání bylo zejména v rámci vzájemné diskuse najít odpověď na otázku, proč se do výchovných ústavů umísťují děti bez předchozí diagnostiky nebo jak by měla vypadat další spolupráce mezi kurátory a školským zařízením.

Více inforamcí najdete v připojené tiskové zprávě.

 

Tisková zpráva: Novoroční setkání 28. 1. 2020

Na základě pozvání ředitelky Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, Brno, Veslařská 246 (dále jen „DÚ“) paní Mgr. Renaty Ježkové se uskutečnilo v úterý 28. ledna 2020 novoroční setkání na téma „Postavení a úloha diagnostického ústavu v současném systému ústavní a ochranné výchovy. Na toto setkání byli pozváni zástupci MŠMT, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Městského soudu v Brně, Městského státního zastupitelství v Brně, Probační a mediační služby a hlavně kurátoři a sociální pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) z Brna a okolí. Cílem setkání bylo zejména v rámci vzájemné diskuse najít odpověď na otázku, proč se do výchovných ústavů umísťují děti bez předchozí diagnostiky nebo jak by měla vypadat další spolupráce mezi kurátory a školským zařízením.

 

Setkání zahájila ředitelka zařízení představením DÚ. Svou prezentaci zaměřila na současné palčivé problémy praxe, jakými jsou například nízké využití kapacity školského zařízení, zastaralost právních předpisů k výkonu ústavní a ochranné výchovy nebo chybějící nástroj prevence tzv „dobrovolných pobytů“ (pobytů na žádost zákonného zástupce). Na setkání dále vystoupili se svými příspěvky zaměstnanci DÚ - zástupce ředitelky, vedoucí ambulantního pracoviště, vedoucí vychovatel, speciální pedagog – etoped a psycholožka. Všechny příspěvky měly společný podtext – ukončení školní docházky jako omezení pro umísťování dětí do DÚ a chybějící možnost „dobrovolných pobytů“.

 

Následovala diskuse, kdy hlavní slovo měli kurátoři a kurátorky, se kterými školské zařízení spolupracuje. Diskutující si pochvalovali dosavadní spolupráci s DÚ a způsob práce s dětmi a rodinou. Zároveň apelovali na vedení DÚ, aby jednalo se zřizovatelem tj. MŠMT o rozšíření možnosti umísťování dětí do DÚ. Například snížení věkové hranice na věk pod 15 let je pro kurátory velmi důležité, protože nabízené intervence etopedického zařízení jsou nejúčinnější  u dětí mladších kolem 12 až 13 let. Umístění dítěte do DÚ ve věku 16 nebo i 17 let je obtížnější nejen pro dítě, ale i pro práci s jeho rodinným prostředím. Kurátoři velmi pozitivně reagovali na informaci ředitelky, že DÚ požádal zřizovatele o souhlas s organizační změnou a vytvoření dvou výchovných skupin v režimu Střediska výchovné péče. Je to určitá alternativa chybějících „dobrovolných pobytů“, které se jako nástroj prevence v minulosti velmi osvědčili.

 

Setkání se zúčastnilo 36 osob. Bylo ukončeno poděkováním účastníkům za jejich čas a podporu. DÚ plánuje podobné setkání uskutečnit ještě v prvním čtvrtletí roku 2020 za účasti zástupců zřizovatele, senátorky Ing. J. Vítkové a vedení města Brna.

           

 

V Brně dne: 29. 1.2020

Zpracovali: B. Končická a J. Martinec

 

 


Zpět na aktuality