Náš obchůdek Albert

Zpět na aktuality

Vyrobit vánoční ozdoby, upéct sušenky, a to vše pak prodat? Tento řetěz činností si mohly vyzkoušet naše děti v projektu Obchůdky s Albertem. Ten podporuje nejen tvůrčí činnost dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale přibližuje jim i cestu výrobku od jeho vzniku až k zákazníkovi. Děti tak mohou o těchto souvislostech něco zjistit, poznat jakou hodnotu má práce, zvědět,  že peníze nejsou zadarmo, ale také pocítit, že někdo ocení jejich dílko. Děkujeme Albertu, také paní Dáše Kubíčkové, která s dětmi projekt připravila a nakonec i všem dětem, které šly se svými výrobky i svou kůží na trh.


Zpět na aktuality