Konference na téma: Drogy jsou problém

Zpět na aktuality

Program sestávající z příspěvků odborníků na problematiku drogové závislosti naplnil celý čtvrtek v komunitním a poradenském centru Otevřená zahrada v Brně, který byl především určen sociálním kurátorům, pracovníkům v náhradní rodinné péči a dalším profesionálům v oboru, kteří s drogově závislými přichází do častého kontaktu. Na konferenci vystoupili Mgr. Vladimír Sklenář z oddělení  institucionální výchovy a prevence MŠMT, plk. JUDr. Břetislav Brejcha, náměstek ředitele Národní protidrogové centrály, Mgr. Martin Kožíšek, manažer společnosti Seznam.cz pro internetovou bezpečnost, PhDr. Jana Kmoníčková z Dětského a dorostového detoxikačního centra, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Mgr. Lucie Mašková, terénní pracovnice společnosti Podané ruce o.p.s., Mgr. Jan Veselý, z Centra prevence, společnosti Podané ruce o.p.s. a Mgr. Jan Mokrý, vedoucí Terapeutické komunity Sejřek, zřizované Kolpingovým dílem České republiky z.s. Už zmíněné obory vystupujících naznačují, že metody a přístup k řešení této problematiky mohou být odlišné. Od represe až po přístup spoléhající na probouzející se zodpovědnost jedince a jeho svobodnou vůli se rozhodnout. Názor, který v závěrečné diskusi zazněl, že jsou totiž potřeba jak pravidla, tak také vztah, vyslovil myšlenku, že účinný přístup je v reálném životě vždy komplexní a krajní varianty řešení jsou víceméně řečnickým zdůrazněním aspektů stejné skutečnosti. Děkujeme přednášejícím i účastníkům za jejich podněty a aktivní účast na konferenci. Těšíme se na setkání při příští konferenci, o které vás budeme včas informovat.


Zpět na aktuality