Charbulova na Veslařské

Zpět na aktuality

Ve středu 6. 2. 2019 se uskutečnilo společné setkání s pracovníky školského poradenského pracoviště Střední školy Brno, Charbulova, příspěvkové organizace.

Po přivítání kolegů z Charbulovy jsme představili naše školské pracoviště, tedy oddělení, které se věnuje vzdělávání dětí a dospívajících. Při seznamování s chodem našeho zařízení pak přišla řada i na úsek mimoškolní činnosti, odborného a ambulantního pracoviště. To je se školou na Charbulově ulici v pravidelném kontaktu z důvodu společných klientů, žáků. Pracovníky střední školy jsme také provedli po pracovištích DÚ a SVP Brno a vše uzavřeli společnou diskusí.

Popis proběhlých události může vyznívat stroze, ale znovu se nám potvrdilo, že i v době nabízející prostředky vzdáleně komunikace, není nad osobní setkání.

Děkujeme a těšíme na další spolupráci.

Petr Pivoda


Zpět na aktuality