Kdo jsme?

Jsme školské zařízení zřizované MŠMT ČR. Cílem naší činnosti je pomoc při řešení výchovných problémů rodičům (výchovným zástupcům) a jejich dětem. 

Formy podpory sahají od ambulantní spolupráce po pobyty nařízené soudem (viz nabíka v horní části stránky).

Non-stop kontakt: 542 518 518778 543 075


Ochrana zdraví a provoz zařízení preventivně výchovné péče v období do konce školního roku 2019/2020 

Dopis MŠMT ředitelům školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pro preventivně výchovné péče 

(v Chromu k otevření obou souborů použijte pravé tlačítko myši)


Opatření v souvislosti se šířením nemoci COVID - 19

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

Na základě pokynu MŠMT- 11703/2020-1 ze dne 10.3.2020 uzavíráme provoz ve svých střediscích SVP, jak ambulantní, celodenní tak internátní část, a to do odvolání. V případě dotazu se na nás můžete obrátit telefonicky a e-mailem.

  • Činnost ambulantního pracoviště je omezena a není vhodné jej nadále osobně navštěvovat. Pracovníky je možné kontaktovat telefonem nebo emailem.
  • Po dobu nouzového stavu je možné využít poradenské a intervenční pomoci. K dispozici jsme Vám v pracovní dny od 8 do 16 hodin na telefonu 778 431 924.
  • Mimořádné žádosti vyřizuje Bc. Zdeněk Mrázek - vedoucí ambulance tel.: 773 481 326.

POBYTOVÉ PRACOVIŠTĚ

S platností od 11. března 2020 do odvolání se ruší výuka ve střední škole a základní škole při školském zařízení. Ruší se veškeré plánované akce s dětmi (výuka v diagnostických třídách), při kterých by se děti dostaly do kontaktu s větším množstvím lidí. 

  • Z důvodů rizika možné nákazy jsou omezeny návštěvy rodičů v zařízení, kdy tento kontakt bude suplován rozšířenou možností telefonických hovorů, elektronické komunikace, korespondence.

Koronavirus COVID - 19 - informace a opatření (pokud se stránka neotevře, najdete ji v aktualitách)